Tổ chức triển lãm máy ép nhựa và thiết bị tự động - Haitian Show 2018

Tổ chức triển lãm tranh tết truyền thống Việt Nam – Trung Quốc tại Bắc Kinh

Chat facebook Messenger